İşçi Derneği
Mimarhayrettin Mh. Bostan Sk. No:6/42, Beyazıt-Fatih,İstanbul
İşçi Derneği Danışma Hattı: 0 850 255 0 250
P.tesi-C.tesi: 08:30 - 20:00

DİNLENME SÜRELERİ

hafta tatili ve diğer dinlenmeler Sosyal devlet anlayışı içinde tüm çalışanların ve bu arada işçilerin sağlığının korunması ve işgücünün yenilenmesi düşüncesiyle dinleme hakkı ülkemizde de anayasal güvence altına alınmıştır. Anayasanın 50. Maddesinin 3. Ve 4. Fıkralarına göre dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir. Anayasada dinlenme hakkı genel ve soyut bir kuralla güvence altına alınmış, ayrıntılı düzenlemenin yapılması ise yasa koyucuya bırakılmıştır.

 

ARA DİNLEMESİ

Günlük çalışma süresinin içinde işçilere dinlemeleri ve yemek, içmek gibi ihtiyaçlarını giderebilmeleri için ara dinlenmesinin verilmesi zorunludur.

Yasada ara dinlemelerinin süresi günlük çalışma sürelerine göre belirlenmiştir.

  • Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika,
  • Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar süreli işlerden yarım saat,
  • Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir.

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak toplu iş sözleşmeleri veya iş akitleri ile bu süreler aralı olarak kullandırılabilir.Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. Ancak sözleşmelerle ara dinlemelerinin çalışma süresinden sayılacağı kabul edilir.

 

HAFTA TATİLİ NEDİR?

İş kanunun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatil) verilir. Bu nedenle hafta tatili bölünerek kullanılmaz.

 Yargıtay 9. Hukuk Dairesine göre “Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullanıldığından söz edilemez. Ayrıca hafta tatili bölünerek kullanılamaz. Buna göre hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır.

hafta tatili İşçilerin yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz olarak verilecek en az yirmi dört saatlik hafta tatilinin başlangıç ve bitiş zamanı, gece yarısından başlayarak bunu izleyen gece yarısına kadar geçen 24 saatlik süredir. Ancak, gece ve gündüz sürekli faaliyet gösterilen ve postalar halinde işçi çalıştırılan işyerlerinde, işçiye kesintisiz yirmi dört saat dinlenme saplanmış olması koşuluyla hafta tatili günü gece yarısından başka bir saatte başlatılabilir.

 

HAFTA TATİLİNE HAK KAZANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

 

1.     İŞ KANUNUNA TABİ OLMAK

hafta tatili ücretinden yararlanabilmenin ilk şartı, iş kanunu kapsamında olmaktır. Borçlar kanununun alanı içinde olanlar ve iş yasasının dışında olanlar hafta tatili hakkından yararlanamazlar.

2.     HAFTA TATİLİNDEN ÖNCEKİ GÜNLER ÇALIŞMIŞ OLMAK

hafta tatili den önceki günlerinde iş kanununu 63. Maddesinde belirlene iş günlerinde çalışmış olmaktır. Kanun, koruyucu yapısı içinde fiilen çalışılmayan bazı halleri çalışılmış kabul etmektedir.

Yargıtay’a göre, aksi kararlaştırılmamışsa ücretli hafta tatiline hak kazanmak için haftanın en az beş günü kır beş saatlik haftalık çalışma yapılmış olmalıdır. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullanıldığından söz edilemez

.

 

HAFTA TATİLİ ÜCRETİ

İş kanununun da çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Yani işçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücrettir.Hafta tatili ücreti işçinin çıplak ücretidir. Eğer işçi saat ücreti ile çalışıyorsa, tatil günü ücreti saat ücretinin yedi buçuk katıdır.

Parça başına, akort, götürü ve ya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. İşyerinde bir zorlayıcı neden ortaya çıktığında, işverence bu zorlayıcı nedenle çalışamayan işçiye bu süre içinde bir haftaya kadar her gün yarım ücret ödeneceği kabul edilmiştir. Bu ücret işçilere hafta tatili günü için de ödenecektir.

Hafta tatiline ilişkin olarak işçilere tanınan hakların nisbi emredici nitelikte olduğu yani sözleşmelerle işçi lehine hüküm getirilebileceği iş kanununca kabul edilmiştir.

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ YADA YUKARIDAKİ MENÜYE GİDEBİLİRSİNİZ.

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN DA DESTEK ALMAK İÇİN LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ!!!

img_divider

İşçi Haklarıyla İlgili Sormak İstediğinizi Yazabilirsiniz…

Kafanıza takılan ya da aklınıza gelen işçi hakları konusunda fikir almak ya da soru sormak istiyorsanız aşağıdaki formu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Adınız Soyadınız *
Your Email address
Mesaj Konusu
Telefon Numarası *
Mesaj Detayı *

* ile işaretlenmiş alanlar zorunludur

YORUMLAR