İşçi Derneği
Emin Sinan Mahallesi, Emin Sinan Hamamı Sok. Famas İş Merkezi No:23/201, Beyazıt-Fatih,İstanbul
İşçi Derneği Danışma Hattı: 0 850 255 0 250

İş kanunu ile işe iade sistemi getirilmeden önce işçilerin iş akitlerinin feshine karşı yeterince korunduğunu söylemek mümkün değildi. Türkiye’de yeterli bir iş güvencesinin bulunmadığı ve bu hususta bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu konusunda bir görüş birliği vardı.

4857 saylı iş kanunu yürürlüğe girmeden süreli fesih hakkının kullanılmasında serbesti ilkesi geçerliydi. İşveren işçilerin iş akdini herhangi bir neden göstermek zorunda bulunmaksızın istediği zaman bildirim sürelerine uymak suretiyle feshedebiliyordu.

Söz konusu fesih bir hakkın kötüye kullanılması ve ya haksız fesih de oluştursa, geçerli bir fesih olarak kabul edilmekteydi. Belirli bir tazminat yükümlülüğü doğurmakla birlikte iş ilişkisini sonra erdiriyor ve işçinin işyerine iadesine ilişkin bir hüküm yasada yer almıyordu.

4857 sayıl iş kanunu ile iş güvencesinin kapsamına giren hukuki ilişkiler açısından fesih serbestisi sistemi kaldırılmış, süreli fesih hakkının doğumunu yasada belirtilen geçerli nedenlerin varlığına bağlamıştır. Bu nedenleri ispat yükünü işverene yüklemiş, söz konusu nedenler gerçekleşmemişse işçinin işe iadesini ve ya özel bir tazminatı ve boşta geçen süreler ilişkin olarak işçinin en çok dört ay kadar ücretinin ödenmesini öngörmüştür.

Sorunu Sor

Adınız Soyadınız *
Your Email address
Mesaj Konusu
Telefon Numarası *
Mesaj Detayı *

* ile işaretlenmiş alanlar zorunludur