İşçi Derneği
Mimarhayrettin Mh. Bostan Sk. No:6/42, Beyazıt-Fatih,İstanbul
İşçi Derneği Danışma Hattı: 0 850 255 0 250

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA

İş Kanununun 14. Maddesinin 1. Fıkrasına göre işçi işçinin askerlikten dolayı işten ayrılması durumunda kıdem tazminatına hak kazandıran bir diğer koşul gerçekleşmiş olur. Yargıtay kısa dönem askerlik yükümlülüğünün de muvazzaf askerlik yerine geçtiği gerekçesiyle işçi lehine kıdem tazminat hakkının doğacağını hükme bağlamıştır. Kuşkusuz işçinin muvazzaf askerliği nedeniyle iş akdi işveren tarafından da feshedilse, bu fesih İK 25/2 dışında kalan bir fesih olduğundan işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

İş akdinin işçi tarafından işçinin askerlikten dolayı işten ayrılması gerekçe gösterilmek suretiyle feshedilmesi ancak aradan uzun bir süre geçmesine karşın askere gitmemiş olması işçinin sözleşmeyi bu amaçla bozmuş olup olmadığı sorusunu gündeme getirir. Yargıtay bu konuyu ele almış ve şu sonuca bağlamıştır:”Davacının işyerinden ayrıldıktan 14 ay sonra askere gittiği anlaşılmaktadır. Aradan geçen bu uzun süre dikkate alındığında, iş akdinin muvazzaf askerlik nedeniyle bozulduğunun kabulü mümkün değildir”. Buna karşılık, işçinin iş akdini feshettikten 3 ay hatta 5.5 ay sonra askere gitmesi durumunda sözleşmenin muvazzaf askerlik nedeniyle feshedildiği yüksek mahkeme tarafından kararlaştırılmıştır.

işçinin askerlikten dolayı işten ayrılması durumunda iş akdi bozulduğunun kabulü için fesih tarihi ile askere gitme tarihi arasındaki makul sürenin ne kadar olması gerektiği konusunda önceden kesin bir süre verilemez. İşçinin kendi elinde olmayan nedenlerle örneğin celp dönemi ertelendiği için veya karşı karşıya kaldığı bazı zorluklar içinde değerlendirilmeye tabi tutulması ve makul sürenin geçip geçmediğinin belirlenmesi gerekir.

Daha önce görüldüğü gibi, muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya başka bir nedenle silâhaltına alınan ya da herhangi bir yasadan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin sözleşmesi(iki ay- doksan gün) askıya alındığından (İK 31) diğer bir söyleyişle feshedilmediğinden kıdem tazminatının ödenmesi söz konusu olmaz. Ancak yasada belirtilen askı süresinin geçmesi halinde sözleşme işveren tarafından feshedildi sayılacağından (İK 31/1) bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Bunun gibi tarafların iş akdiyle veya toplu iş sözleşmesiyle muvazzaf askerlik döneminde iş akdinin askıya alındığını kararlaştırmalarına da herhangi bir engel yoktur. Bu durumda da sözleşme feshedilmeyip taraflar arasında devam ettiğinden kıdem tazminatı hakkı doğmaz.

İş akdini muvazzaf askerlik nedeniyle sonlandıran işçi herhangi bir bildirim süresi beklemeden çalışma sözleşmesini feshedebilir

Sorunu Sor

Adınız Soyadınız *
Your Email address
Mesaj Konusu
Telefon Numarası *
Mesaj Detayı *

* ile işaretlenmiş alanlar zorunludur