İşçi Derneği
Emin Sinan Mahallesi, Emin Sinan Hamamı Sok. Famas İş Merkezi No:23/201, Beyazıt-Fatih,İstanbul
İşçi Derneği Danışma Hattı: 0 850 255 0 250

İŞİN İŞÇİNİN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ OLMASI

işçinin sağlık nedeniyle işten ayrılması İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan sebeple işçinin sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olursa işçi iş akdini haklı nedenle derhal feshedebilir. Bu hükme göre işçi lehine sağlık nedeniyle fesih hakkının doğabilmesi için her şeyden önce yapılan iş işçinin yaşamı veya sağlığı için tehlike yaratmalıdır. Bunun gibi, söz konusu tehlike işin niteliğinden kaynaklanmış olmalıdır. Nitekim Yargıtay da işyeri koşullarından kaynaklanmayan hastalıkları işçi açısından haklı fesih nedeni saymamaktadır.

İşverenin veya Başka Bir İşçinin Bulaşıcı Hastalığa Tutulması

işçinin sağlık nedeniyle işten ayrılması İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşamayan bir hastalığa tutulursa işçi iş akdini feshedebilir.Bu hükme göre işçi yararına fesih hakkının doğabilmesi için her şeyden önce işverenin veya diğer bir işçinin tutulduğu bulaşıcı hastalığın örneğin grip gibi sadece bulaşıcı olması yeterli olmayıp işçinin sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturması gerekir. Örneğin verem ve deri hastalıkları gibi hastalıklar bu niteliktedir.

İş kanununa göre işçinin derhal fesih hakkını kullanabilmesi için bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmaz nitelikteki hastalığa tutulan işveren veya işçi ile sürekli olarak yakından ve doğrudan doğruya buluşup görüşmesi başka bir deyişle sıkça bir arada bulunması gerekir. İşçi söz konusu işveren veya işçi ile ender olarak temas ediyorsa bu koşul gerçekleşmiş olmaz.

Yargıtay işçinin kendisinin yakalandığı sara, kronik şizofreni, akıl hastalığı gibi hastalıkların işçinin işi ile bağdaşmayacak nitelikte hastalıklar olduğunu kabul ederek iş akdini haklı nedenle feshedebileceğini hükme bağlamıştır. Önemle belirtelim ki, daha sonra görüleceği gibi işyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması halinde işçi, çalışma koşullarının uygulanmaması nedeniyle ve iş sağlığı ve güvenliği kanununun 13. madddesinin 4. fıkrası uyarınca iş akdini haklı nedenle sona erdirebilir.

Sorunu Sor

Adınız Soyadınız *
Your Email address
Mesaj Konusu
Telefon Numarası *
Mesaj Detayı *

* ile işaretlenmiş alanlar zorunludur