İşçi Derneği
Emin Sinan Mahallesi, Emin Sinan Hamamı Sok. Famas İş Merkezi No:23/201, Beyazıt-Fatih,İstanbul
İşçi Derneği Danışma Hattı: 0 850 255 0 250

İŞÇİ VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ

işçinin verdiği zararın tazmini konusunda borçlar kanununun 407. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca işveren işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Ancak, işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir.

işçinin verdiği zararın tazmini konusunda Borçlar kanununda takas yasağına iki istisna getirilmiştir. Bunlardan ilki işçinin işverene kasten bir zarar vermiş olmasıdır. Bu takdirde işveren kasten verilen zarardan doğan alacağını, işçinin rızası aranmaksızın ücret borcu ile takas edebilir. Ancak işverenin takas olanağı ücretin haczedilebilir (ücretin dörtte biri) kısmı ile sınırlıdır. Ayrıca, işverenin uğradığı zarara işçinin kasıtlı davranışının yol açtığı yargı kararıyla kesinleşmiş olması da gerekir.

 

ÜCRET KESİM CEZASI

Ancak, işçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye hemen sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinde bu nedenle yapılacak kesintiler bir ayda üç gündelikten veya parça başına ya da yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin üç günlük kazancından fazla olamayacaktır.

 

işçinin verdiği zararın tazmini hakkında ücret kesme cezası uygulanırken Ceza olarak kesilen işçi ücretleri işverenin mamelekinde bırakılamaz. İşçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için harcanmak üzere Çalışma Bakanlığı hesabı olmak üzere milli bankalardan birisine kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden oluşacağı tüzükte gösterilmiştir.

Birikmiş paraların işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için sendikalara verilmesi 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 40. Maddede yasaklanmadığından bu madde uyarınca mümkündür. İş kanununun 38. Maddesinde ücret kesme cezası başlıklı maddesinde hangi durumlarda ücret kesme cezasının uygulanacağı belirtilmiştir.

İş Kanunun 38. Madde der ki;

“              işveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ğcretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz

                Bu paralar işçilerin eğitimi sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat  kabul etmek yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacapı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.” Denilmiştir.

 

Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını gerektirecek bir zarar yapılmadan işten ayrılma hallerinde, işçiye kesintisiz olarak geri verilir. Tazminat karşılığı geçici olarak alıkonulan paradan; mahsup, yapılması gerektiği zaman işçi isterse işveren kendisine mahsubun hangi esaslara göre yapıldığını anlatmak ve buna ait hesaplarla fatura ve başka belgeleri göstermek zorundadır. Tazminat karşılığı alıkonulan paradan ancak o işçi tarafından yapılan zarar için mahsup yapılır. Tazminata karşılığı kesilen paralar en çok üç ay içinde milli bir bankaya yatırılır. İşçi işinden ayrıldığında kesilen para faiz ve diğer gelirleri ile işçiye iade olur.

 

 

Sorunu Sor

Adınız Soyadınız *
Your Email address
Mesaj Konusu
Telefon Numarası *
Mesaj Detayı *

* ile işaretlenmiş alanlar zorunludur