İşçi Derneği
Emin Sinan Mahallesi, Emin Sinan Hamamı Sok. Famas İş Merkezi No:23/201, Beyazıt-Fatih,İstanbul
İşçi Derneği Danışma Hattı: 0 850 255 0 250

İŞVERENİN İŞÇİYİ YANILTMASI

işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymaması halinde işten ayrılma durumlarından genel karşılaşılan üç tanesi hakkında bilgi vericez.İş kanununun 24. maddesinin 2. fıkrasının a bendi gereğince işveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından bir hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa işçi lehine derhal fesih hakkı doğar. İşveren iş akdinin kurulmasına ilişkin görüşmelerde kusurlu davranır ve sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında işçiyi yanıltırsa, işçi haklı nedenle iş akdini feshedebilir.

 

İŞVERENİN ŞEREF VE NAMUSA DOKUNACAK SÖZLERİ VE DAVRANIŞLARI, CİNSEL VEYA PSİKOLOJİK TACİZİ

işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymaması halinde işten ayrılma durumlarından ikincisidir.İşçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa işçi haklı nedenle fesih hakkını kullanabilir. İşverenin işçiye veya aile üyelerinden birine yönelen söz ve davranışlarının onların onuruna veya namusuna zarar verecek nitelikte olması, onlara sarkıntılıkta veya cinsel tacizde bulunması bu hükmün kapsamına girer.

İşyerinde psikolojik tacize uğrayan işçi de iş akdini haklı nedenle derhal feshedebilir. Kuşkusuz sadece işverenin değil işveren vekilinin bu tür davranışlarını da haklı fesih nedenidir. İş kanununda işveren için  öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanacağı öngörüldüğünden işveren vekillerinin bu yöndeki davranışları halinde içi iş akdini derhal feshedebilir.

İşveren işçiye veya aile üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağrı bir isnat veya ithamlarda bulunursa işçi haklı nedenle fesih hakkını kullanabilir.

 

İŞÇİNİN DİĞER İŞÇİNİN CİNSEL TACİZİNE UĞRAMASI

işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymaması halinde işten ayrılma durumlarından üçüncüsüdür. işverenin, gözetme borcu gereği işçisini diğer işçilere ve üçüncü kişilere karşı koruma, bunlardan gelebilecek cinsel tacizlere karşı önlem yükümlülüğü vardır.  Eğer işçi maruz kaldığı durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa işçi lehine haklı nedenle derhal fesih hakkı doğar.İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa işçi lehine haklı nedenle derhal fesih hakkı doğar.

Sorunu Sor

Adınız Soyadınız *
Your Email address
Mesaj Konusu
Telefon Numarası *
Mesaj Detayı *

* ile işaretlenmiş alanlar zorunludur