İşçi Derneği
Emin Sinan Mahallesi, Emin Sinan Hamamı Sok. Famas İş Merkezi No:23/201, Beyazıt-Fatih,İstanbul
İşçi Derneği Danışma Hattı: 0 850 255 0 250

YAŞLILIK AYLIĞI VEYA TOPTAN ÖDEME ALMAK AMACIYLA FESİH

yaşlılık aylığı toptan ödeme almak için işten ayrılma durumunda iş akdinin işçi tarafından “ bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla” feshedilmesi de kıdem tazminatı hakkının doğumuna yol açar. Kıdem tazminatı hakkının doğabilmesi için işçinin iş akdini feshetmesi yeterli olmayıp ayrıca aylık veya toptan ödemeye hak kazandığını ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurduğunu belgelemesi de zorunludur. Yargıtay kıdem tazminatına hak kazanılması için belirtilen iki koşulun gerçekleşmesi gerektiğine hükmetmiştir.

İşverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü Kuruma başvuru belgesinin kendisine verildiği tarihten başlar.(Y9HD, 29.11.1990,12432/12654, Tekstil İşv.,Ocak 1991) Yargıtay’a göre yasada bir süre öngörülmediğinden söz konusu belgenin işverene geç verilmesi işçinin kıdem tazminatı hakkını olumsuz etkilemez. Bunun gibi, kıdem tazminatı talebi için işçinin aylık veya toptan ödemeye hak kazandığını ve Kuruma başvurduğunu gösteren belgeyi işverene vermesi yeterli olup, kendisine aylık bağlanmış veya toptan ödemenin yapılmış bulunması zorunlu değildir.

İş Kanunun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının 5. Bendine göre “506 Sayılı Kanunun 60. Maddesinin 1. Fıkrasının A bendinin a ve be alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları ve aynı kanunun geçici 81. Maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle “ işçilere kıdem tazminatı ödenir.

İş akdini yaşlılık aylığı toptan ödeme almak için işten ayrılma yaparak sonlandıran işçi herhangi bir bildirim süresi beklemeden çalışma sözleşmesini feshedebilir

İşçinin yukarıda belirtilen İK 14/1, 5 hükmünden yararlanmak amacıyla iş akdini feshetmesi ve kıdem tazminatı alması onun aynı veya başka bir işverene ait işyerinde çalışmasına bir engel oluşturmaz. Bu durum işçinin Anayasanın 48. Maddesinde ifadesini bulan çalışma hakkının bir gereğidir. Nitekim yüksek mahkemeye göre “Davacı, 1475 Sayılı Kanunun 14. Maddesinin birinci fıkrası(5) numaralı bendi uyarınca… 25.10.2010 tarihli dilekçesi ile işyerinden ayrılmış, 01.11.2010 günü baka bir işverene ait işyerinde çalışmaya başlamıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötü niyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davacı Kanun’un kendisine verdiği yasal hakkını kullanmıştır. Bu nedenle davacının, Davasının kabulü ile kıdem tazminatının ödenmesine karar verilmesi gerekir.

Sorunu Sor

Adınız Soyadınız *
Your Email address
Mesaj Konusu
Telefon Numarası *
Mesaj Detayı *

* ile işaretlenmiş alanlar zorunludur