İşçi Derneği
Emin Sinan Mahallesi, Emin Sinan Hamamı Sok. Famas İş Merkezi No:23/201, Beyazıt-Fatih,İstanbul
İşçi Derneği Danışma Hattı: 0 850 255 0 250

 

YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER

 yıllık izin süresi konusunda Anayasanın 50. Maddesinde çalışanların dinleme hakkı güvence altına alınmış ve bu çerçevede yıllık ücretli izin hakkının yasayla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Böylece işçinin her yıl belirli bir süre ücreti ödenerek dinlendirilmesi suretiyle sağlığının korunması ve işgücünün yenilenmesi sağlanmaktadır.

yıllık izin süresi işçinin İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Bu hükümle işçi, sağlığının korunması amacıyla kendisinin yapabileceği hukuki işlemlere karşı da korunmuştur. İşçi yüksek ücret karşılığında yıllık izin hakkında vazgeçemez. Bu konuda yapılan sözleşmeler geçersizdir.

İş kanununda yıllık izin süresi içinde çalışma yasağı konulmuş ve yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. Böylece izin süresi içinde işçinin dinlenmesi amaçlanmıştır.

 

YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

İş kanununun 53. Maddesinin 1. Fıkrasına göre işçinin yıllık ücretli izine hak kazanabilmesi için işyerinde fiilen işe başladığı günden itibaren az bir yıl çalışmış olması gerekir. İş akdinde bir deneme süresi kararlaştırılmışsa, geçirilmesi gereken bir yılın hesabında deneme süresi de göz önünde tutulur. İş akdinin askıya alındığı durumlarda sözleşme hukuken devam ettiğinden, askı süreleri de hesaba katılır. Buna karşılık işyerindeki çalışması bir yılı doldurmaya işçiler için orantılı olarak bir ücretli izin hakkı söz konusu değildir.

Yıllık ücretli izin hakkının kazanılması için gerekli olan bir yıllık çalışmanın işverenin aynı işyerinde yapılması zorunlu değildir. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ

İş kanununda yıllık ücretli izin süreleri, işçilerin işyerindeki hizmet sürelerinin uzunluğu ve yaşları esas alınmak suretiyle belirlenmiştir.

İş kanununun 53. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi;

  • Bir yıldan 5 yıla kadar olanlara 14 günden
  • Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden
  • On beş yıldan fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz.

Genç işçiler ve belirli bir yaşın üstündeki işçilerin fiziki açıdan korumalarını sağlamak için, on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresinin yirmi günden az olamayacağı kurala bağlanmıştır.

Yer altında çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş buluna diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Bu günler belirtilen yıllık ücretli izin sürelerine eklenir.

İşçinin yıllık ücretli izin süresi içinde hastalanması ve istirahat alması halinde hastalıkta geçirilen sürelerin izin süresine eklenmesi gerekir.

 

YILLIK İZİN ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. Ayrıca yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir. Ancak yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi için kendisine ödenen ücret işveren tarafında geri alınabilir.

İşçinin peşin ödenecek izin ücretinin hesaplanmasında onun bir günlük temel ücretinin bulunması ve bunun hak ettiği yıllık izin süresi ile çarpılması gerekir.

İş akdinin devam ettiği sürece işveren işçinin hak ettiği yıllık ücretli iznini gecikme ile de olsa kullandırmak zorundadır. Ancak işçi hak ettiği iznini kullanamadan iş akdi sona ermişse, bu hakkın kullanılması artık olanaksız hale geldiğinden hak edip de kullanamadığı izin süresine ait ücreti kendisine veya hak sahiplerine ödenir.

Hak kazanıp da kullanamadığı yıllık izin süresine ait ücretini iş akdinin herhangi bir nedenle sona ermesin halinde isteyebilen işçi, iş akdi devam ederken kullanamadığı izin günlerine karşılık ücretini talep edemez.

Sorunu Sor

Adınız Soyadınız *
Your Email address
Mesaj Konusu
Telefon Numarası *
Mesaj Detayı *

* ile işaretlenmiş alanlar zorunludur