Sıkca Sorulan Sorular

Hangi şartlarda kıdem tazminatımı alabilirim ?

  - 1475 sayılı eski iş kanunun kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesi halen yürürlüktedir. Bu nedenle bu maddeye göre iş sözleşmesi sona eren kişiler kıdem tazminatlarını alabilirler. 

 

Fazla mesai alacağı nedir, nasıl, ne kadar alınır ?

  - normal çalışma saatlerini aşan sürelerde yapılan çalışmalara fazla çalışma denir. normal çalışma sürelerinden fazla yapılan çalışmalar karşılığı çalışmanın yapıldığı ay çalışma tutarının 1,5 katı ile alınır. ödeme yapılmaması durumunda imzalı bordrolarda fazla mesai hanesinin boş olması, bordroların imzasız olması, her durumda yazılı veya resmi kayıtla ispatlanması durumunda fazla mesai yasal yollarla alınabilir. 

 

Yıllık ücretli izin avans olarak kullanılabilir mi ?

 - yıllık izinlerin avans olarak kullanılmasına yasal bir engel bulunmamaktadır. 

Hafta tatiline denk gelen yıllık izin günleri yıllık izinden düşer mi ? 

 - hafta tatiline denk gelen yıllık izin günleri yıllık izin günlerinden düşülemez.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun